קהילת OpenEdx מפגש 3 8.2.2017 – אריאל פליגלר – Pretotyping

קהילת OpenEdx מפגש 3 8.2.2017 – אריאל פליגלר – Pretotyping