דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
מרכז תקשורת ופיתוח בין מכללתי במכון מופת

תקשורת ואבטחה

הקריטריונים המשפיעים על רוחב הפס המומלץ

מרכז התקשורת ממליץ לכל מכללה על רוחב פס ההתחברות על פי מספר תחנות העבודה ונפח התעבורה הנדרשת ע"י המכללה.

עקרונות החיבור למרכז התקשורת

כל מכללה המעוניינת להתחבר לרשת Macam באמצעות מרכז התקשורת והפיתוח, חייבת לעמוד בקריטריונים הבאים:
  • חיבור המכללה לרשת Macam מתבצע באמצעות תשתיות אינטרנט עסקיות רחבות פס ובהתאם לחלופות הגישה ולרוחב פס התקשורת המתאים לצורכי המכללה, כפי שמומלץ ע"י מרכז התקשורת.
  • מרכז התקשורת מספק את כל שירותי האינטרנט הדרושים לצורך חיבור המכללה לרשת Macam, לרבות שירותי DNS, Proxy, Mail, Traffic Shaping ו- Firewall. המרכז אינו מחויב לתקינות רשת האינטרנט במכללות שאינן משתמשות בשירותי Macam ואינו מתחייב להתממשק לשירותים הממוקמים במכללות.
  • המכללה אחראית על תקינות הרשת המקומית שלה, לטופולוגיית הרשת ולחלוקת עומסי הרשת בין המשתמשים בצורה הומוגנית באמצעות תשתיות מבוססות Switches. באפשרות המרכז לסייע למכללות בחלוקת עומסים ברשת האינטרנט, ובלבד שהרשת המקומית במכללה תקצה לכל משתמש כתובת IP NAT ולא כתובות חוקיות.
  • מכללה, המעוניינת לשלב טכנולוגיות של הוראה מרחוק באמצעות כלים סינכרוניים משולבי Video Conference, Real Audio/Video, Streaming Technology וכדומה, תוכל לפנות למרכז התקשורת בבקשה לפתרון תקשורת מתאים.


QOS - שירות טיוב תעבורת קווי אינטרנט על פי פרוטוקולים

מרכז התקשורת מאפשר למנהלי מערכות המידע לתעדף פרוטוקלים ושירותי תקשורת בהתאם לצורכי המכללה. את רמת השירות ניתן להגדיר על פי פרוטוקול, אפליקציה או שרת יעד אליו מכוונת תעבורת האינטרנט. את ההגדרות ניתן לתזמן באופן שוטף על פי לוח זמנים שבועי בחתכים של ימים ושעות.
דף קודם שירותים דף הבא