תהליך העיצוב – במעוף הציפור

שלב 1: גילוי, שלב 2: פירוש, שלב 3: המשגה, שלב 4: ניסוי, שלב 5: השתלשלות

השארת תגובה