סביבות למידה חדשניות Future learning space

יום שלישי, י"ג בכסלו תשע"ז, 13 בדצמבר 2016

סרטוני הקלטה של ההרצאות:

פתיחה

שרון גרינברג, ראש ערוץ המו”פ לטכנולוגיה ולחדשנות בחינוך, מכון מופ”ת

פדגוגיה צעירה ורעננה מחפשת סביבת למידה 120 מ"ר

פרופסור שמעון עמר, נשיא מכללת אוהלו

סביבות למידה חדשניות: מאפיינים, פדגוגיה והערכת אפקטיביות

רותי סלומון, ראש צוות פדגוגיה טכנולוגיה, מכון מופ”ת