המסע אל היוזמה החינוכית

שבע תחנות בדרך אל היוזמה החינוכית

כניסה לתהליך

הבנת צרכי המשתמשים, זיהוי הזדמנויות שימוש בכלים אתנוגרפיים כגון ראיונות תצפיתיות והליכה בנעלי הלקוח

להתבונן באמפתיה - חשיבה עיצובית

(כלי יישומי - ערוץ המו"פ)

חשיבה יצירתית

העלאת רעיונות לפיתרון
שימוש בכלי חשיבה יצירתית

כמה את/ה

(תרגיל ברשת)

PRETOTYPE

אישוש הצורך והנכונות לשימוש בפיתרון עוד לפני פיתוח המוצר. יצירת תרחישים לפעפוע משוב אמיתית מהשטח

בחינת יעילות בסיכון מינימלי - Pretotype

(הרצאה מוקלטת - ערוץ המו"פ)

חידוד הערך

תיאור הרעיון תוך התייחסות לכל הגורמים המשמעותיים במימושו ויישמו
חידוד של הערך אותו מביא הרעיון ובחינת ההלימה שלו עם הערך אותו מחפשים המשתמשים

Business Model + Value Proposition Canvas

(מצגת - ערוץ המו"פ)

אב טיפוס/ניסויים

רצף ניסויים ואבי טיפוס קטנים שמטרתם לאשש את הנחות היסוד וללמוד טוב יותר את הבעיה, ולחדד את הפתרון

MVP - Minimal Viable product

מוצר "אמיתי" כבסיס להמשך למידה מהשוק

KANBAN

כלי לניהול מיזם

מתודות: חשיבה עצמית, חשיבה יצירתית, Lean Canvas, Business Model Canvas, Agile

למידע נוסף אודות התוכנית הובלת יזמות וחדשנות חינוכית
http://www.macam.ac.il/activities/yazamut

השארת תגובה