יום למידה בנושא:

למידה רגשית חברתית SEL בהכשרת מורים

מפגשים שהתקיימו

 • יום שני 11-05-2020
 • 14:40-15:00
  הטמעת סימולציות בתכנית להכשרת מורים כאמצעי לקידום מיומנויות חבריות-רגשיות
  ד"ר שירה אילוז; פרופ' יעקב יבלון-אוניברסיטת בר-אילן
  לתקציר ההרצאה סגירה

  סקירת הספרות המחקרית בתחום הכשרת המורים מעלה כי מרבית התכניות מתמקדות בשני נושאים: התמחות בתחום הדעת ופיתוח ידע הפדגוגי. נדבך חשוב נוסף, שזוכה למעט התייחסות הוא פיתוח היכולות החברתיות-רגשיות של המורים והתמודדות עם תפקידיהם בהקשר הארגוני, וליחסים עם תלמידים, עמיתים והורים. בין היתר משום שחסרות מתודות מתאימות להכשרה ופיתוח של כישורים אלה.
  בהרצאה יוצג מודל ייחודי שפותח בחוג להכשרת מורים באוניברסיטת בר-אילן בשיתוף הל"ב- המרכז לסימולציה בחינוך של הטמעת התנסות סימולטיבית ממוקדת בחיזוק מיומנויות חברתיות-רגשיות בתכנית להכשרת מורים. במסגרת זו מתקיים קורס משולב ידע תיאורטי והתנסות סימולטיבית (פרונטלית או מקוונת) הממוקדת בחיזוק מיומנויות חברתיות במצבי קונפליקט בעלי עצימות רגשית גבוהה. מודל זה מחזק את ההכשרה הקלינית ומרחיב את טווח ההתנסות של הסטודנטים בעיקר במצבי קונפליקט מורכבים שהם אינם נחשפים אליהם בעבודה המעשית השגרתית.

  ד"ר שירה אילוז היא מנהלת מרכז הלב, מרכז סימולציה באוניברסיטת בר אילן ואחראית על מערכי המחקר המלווים את סדנאות הסימולציה בכלים כמותיים ואיכותניים.  במוקד מחקרה: עמדות מורים, התפתחות מקצועית של מורים והחינוך הדתי בארץ. 

  פרופ' יעקב יבלון הוא ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן וראש אקדמי של המרכז לסימולציה בחינוך. מחקריו מתמקדים בילדים בסיכון ובאינטראקציות הוראתיות לקידום חוסן ומניעה. 

 • 14:10-14:40
  עקרונות ללמידה רגשית-חברתית והמשמעויות שלהם להכשרת מורים, תובנות מדוח ועדת מומחים בנושא
  ד"ר טלי פרידמן; פרופ' רמי בנבנישתי-האוניברסיטה העברית; היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך
  לתקציר ההרצאה סגירה

  עקרונות ללמידה רגשית-חברתית והמשמעויות שלהם להכשרת מורים, תובנות מדוח ועדת מומחים בנושא
  במענה לבקשת משרד החינוך הקימה היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, ועדת מומחים לנושא טיפוח של מיומנויות רגשיות-חברתיות במערכת החינוך. הועדה, הינה ועדה בלתי תלויה שחבריה הם חוקרים בכירים (מתנדבים) מתחומי דעת שונים. הוועדה תפרסם בקרוב מסמך מסכם הכולל ממצאים, מסקנות והמלצות למדיניות עתידית.
  בהרצאה יסקרו יו"ר הוועדה והמרכזת האקדמית שלה מספר עקרונות מרכזיים להטמעה מוצלחת של למידה רגשית-חברתית במערכת החינוך וביניהם: גישה כוללנית (The whole child, the whole school, the whole system); הכשרה, הכנה וליווי של הצוותים החינוכיים; התאמה להקשר מקומי, התפתחותי ותרבותי ולמגוון הצרכים של התלמידים; איזון בין ריכוזיות לבין אוטונומיה מקומית וליווי מחקרי שיטתי.
  נרחיב על המשמעויות של העקרונות ודרכי הפעולה האלה בכל הנוגע להכשרת מורים. בין היתר נתייחס למיון פרחי הוראה, הכשרה להוראה, פיתוח מקצועי, ליווי של מורים ותמיכה בהם

  פרופ' רמי בנבנישתי הוא פרופסור אמריטוס בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר־אילן.
  חבר באקדמיה הלאומית האמריקנית לחינוך (NAED) ובאקדמיה האמריקנית לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית (AASWSW).
  בשנים האחרונות עוסק בניטור של אלימות ואקלים במערכת החינוך – ברמת בית הספר, הרשות המקומית והמדינה.
  תחומי המחקר העיקריים שלו הם רווחת הילד ושלומו, אקלים בית ספרי, קבלת החלטות ושימוש אפקטיבי במידע.
  בשנתיים האחרונות עומד בראש ועדת מומחים מטעם היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הישראלית למדעים. הוועדה הוקמה בהזמנת משרד החינוך ועוסקת בטיפוח למידה רגשית חברתית במערכת החינוך בישראל.

  ד"ר טלי פרידמן היא מרכזת אקדמית ביוזמה – מרכז לידע ומחקר בחינוך של האקדמיה הישראלית למדעים. במסגרת תפקידה מרכזת את הוועדה לטיפוח למידה רגשית -חברתית במערכת החינוך. בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית בשילוב מנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ותואר שלישי מטעם ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית.

 • 13:45-14:10
  תוכניות לקידום למידה חברתית-רגשית במערכת החינוך: תובנות ואתגרים מרכזיים
  ד"ר עמליה רן-מכון מופ"ת
  לתקציר ההרצאה סגירה

  תוכניות לקידום למידה חברתית-רגשית במערכת החינוך מתמקדות ברמות שונות: ברמת התלמיד, ברמת הכיתה ובית הספר וברמה מערכתית. הן עשויות להיות תוכניות כלל בית-ספריות (מניעתיות), תוכניות התערבות ייעודיות לאוכלוסיות תלמידים בסיכון (טיפוליות) ותוכניות בתחומי דעת מסוימים. תוכניות לקידום למידה חברתית-רגשית נמצאו יעילות עבור תלמידים בכל הרמות (גן-י"ב), עבור צוותים בית-ספריים ועבור המוסד האקדמי. הספרות המקצועית מצביעה על תרומתן לקידום כישורים חברתיים ורגשיים, לצמצום התנהגויות בסיכון ולשיפור הישגים.

  על המרצה
  ד"ר עמליה רן היא רכזת תוכן וידע בתוכנית הארצית למרכזי סימולציה וחברת צוות ביחידת סקירות המידע במרכז המידע במכון מופ"ת, ועמיתת מחקר במכון סוורדלין ללימודי היסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל-אביב.

 • 13:00-13:45
  מודל שלושת ה"טובים" להכשרת סטודנטים להוראה מיומנויות חברתיות-רגשיות
  ד"ר הדס ברודי שרודר; פז הורביץ-מכללת אורנים
  לתקציר ההרצאה סגירה

  מודל זה פותח במסלול רג"ב במכללת אורנים, מתוך הבנה עמוקה שפרחי הוראה זקוקים להכשרה בנושאים אלו על מנת שיוכלו להוות מודל לתלמידיהם.
  העקרונות עליהם מתבסס המודל הם: הטוב החברתי-רגשי, בניית קבוצות משימה המאפשרות זירה להתפתחות אישית, בניית מערכות יחסים, עבודת צוות, יכולת קבלת החלטות מושכלת, יכולת הקשבה וניהול שיח אמפטי רגשי, מודעות אישית וחברתית, יצירת אקלים בטוח המבוסס על אמון ואוטונומיה ויכולת ניהול משימה ופרויקט באופן עצמאי.
  הטוב המקצועי והמנהיגותי – חינוך לפרואקטיביות ולמנהיגות עצמית, הגדלת מעגל ההשפעה וצמצום מעגל הדאגה, ויכולת עמידה מול אתגרים וניהול משברים.

  על המרצים
  ד"ר הדס ברודי שרודר
  היא ראשת תכנית רג"ב במכללת אורנים, ומרצה בפקולטה לחינוך. מנהלת מהלך השקפה במכון ברנקו וייס במחוז חיפה, מלווה ומנחה מנהלים בתכנית פורצי דרך בעיר תל אביב. מומחית בפדגוגיה חברתית רגשית.
  פז הורביץ היא מנחת מורים במהלך השקפה מטעם מכון ברנקו וייס ומדריכה בתכנית רג"ב לסטודנטים מצטיינים במכללת אורנים. מעבירה השתלמויות לבתי ספר בנושא ויסות עצמי.

   

 • 12:00-12:45
  עולמות נפגשים: הכשרת מורים ללמידה רגשית חברתית (SEL)
  אודליה אלקובי; פרופ' איריס רכב; פרופ' ברוך אופיר; פרופ' עידית אברהמי-אוניברסיטת אריאל
  לתקציר ההרצאה סגירה

  בהכשרת מורים בעולם ובארץ, אין למידת SEL באופן שיטתי, ונוצרת אי בהירות לגבי הגדרת תפקיד המורה בתחום זה, על אף הבנת חשיבות התחום. העדר הכנה, משפיע על מסוגלות המורה בתחום החברתי, שהינה משמעותית לתפקודו ולהשפעתו על תלמידיו בהווה ובעתיד. בגיל החביון התערבות המורה בתחום החברתי קריטית להתפתחותם התקינה של התלמידים.
  המחקר בחן השתלמות שנתית, בת 30 שעות, לתיווך SEL שהועברה ל-400 מורי ביה"ס יסודי ב-16 מוקדים, בשתי סביבות למידה: מסורתית (מפגשי פנים אל פנים) ומעורבת (בשילוב מפגשים מתוקשבים), במטרה לקדם את המסוגלות העצמית שלהם בתחום החברתי.
  מן הרפלקציות עלה מודל המתאר את תרומותיה המקיפות של ההשתלמות. המשתלמות דווחו כי נתרמו משלושת ממדים בהשתלמות: הידע, אופנויות הלמידה בהשתלמות והכלים. אלו נמצאו כמובילים לתחושת מסוגלות אישית- מקצועית בתחום ה-SEL, המתבטאת בלקיחת אחריות לתחום זה בכיתה, בעליה במודעות לנבכי התחום וביכולת לשנות אותו בפועל.

  על המרצים
  אודליה אלקובי היא דוקטורנטית באוניברסיטת אריאל, ומרצה במכללת 'הרצוג' בתחום מיומנויות החברתיות.
  פרופ' ברוך אופיר הוא ראש החוג לחינוך באוניברסיטת אריאל וראש מעבדת המחקר ללמידה מרחוק בבית הספר לחינוך באוניברסיטה.
  פרופ' איריס רכב מובילה תחומי מחקר שעוסקים בטכנולוגיות לניהול ידע, למידה באמצעות המוביל וטכנולוגיות שיתופיות, בסיסי מידע גדולים וניתוח בכלים של למידת מכונה. כמו כן מובילה מחקרים בתחום החינוך, הבריאות, ערים חכמות וטכנולוגיות ירוקות. הוציאה ספר בשנה האחרונה העוסק בהשפעת מערכות מידע על העצמת המטופל.
  פרופ' עידית אברהמי, המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה באוניברסיטת אריאל, עוסקת בפיתוח מכשור רפואי למערכת הלב וכלי הדם, בתחום האנרגיה, וכן מעורבת במחקרים בחינוך טכנולוגי ובחינוך מהנדסים.

 • 11:30-12:00
  למידה מקרבת מרחוק – למידה רגשית וחברתית ביחידות א-סינכרוניות ובכלל.
  ד"ר נעמה שלם, מרצה ומנחה לספרות וליהדות במכללת תלפיות-מכללת תלפיות
  לתקציר ההרצאה סגירה

  הקורונה שברה מרחבים בהם התנהלה עיקר הלמידה הבית ספרית עד כה: המקום (מבנה בית הספר) הזמן והחברה (כתה, מגמה). מה שהיה מובן מאליו בלמידה שקדמה לקורונה, טעון בחינה מחדש והערכות מחודשת. מתוך השבר התגלו גם הזדמנויות: למידה המתרחשת במרחבים אותם מיעטנו לנצל בתוך המערכת הבית ספרית עד כה והם פתוחים בפשטות יחסית.
  ההרצאה תציג עקרונות וכלים לבנית יחידות המגייסות את המשאבים המצויים בידינו במיוחד עכשיו, ומחברות את הלומדים לעצמם, לסביבתם ולזולתם בתוך המרחבים הווירטואלים ופיזיים הנתונים.
  בהרצאה נעסוק בהזדמנויות הגלומות בלימוד המקוון המאפשרות התבוננות, חיבור תוך אישי ובין אישי, שיח רגשי וירטואלי, מישוב מפרה, משאבים סביבתיים ללמידה, חיזוק תחושת זהות ושייכות קהילתיות, תרומה קהילתית ועוד.

  על המרצה
  ד"ר נעמה שלם היא מרצה ומנחה לספרות וליהדות במכללת תלפיות; עובדת גם במכינה הקדם צבאית "מנשרים קלו" במעגן מיכאל ובתכנית "לב לדעת".

 • 11:00-11:30
  בואו נשוחח! – הכשרת גננות לקידום שיח מיטבי ודיאלוג אותנטי בין גננת לילדים
  ד"ר תרצה לוין, ראש לימודי שנה א’ וראש התמחות בגיל הרך במכללת קיי; דינה בן יעיש-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
  לתקציר ההרצאה סגירה

  מחקרים הראו כי איכות האינטראקציות והדיאלוג בין מורה-ילד ממלאים תפקיד משמעותי בהתפתחות הילד. החוקרים ציינו כי ההתמקדות הגוברת בהישגים מגבילה את זמן הדיאלוג ושוללת מהלומדים את ההזדמנות לתקשורת משמעותית.
  כדי לקדם את איכות האינטראקציות של פרחי-הוראה עם ילדים ולהכשירן לכך, יצרנו במכללת קיי קהילת לומדים ובה משתתפות מדפ"יות ופרחי-הוראה משני המגזרים (יהודי ובדואי). בקהילת הלומדים אנו חוקרות את מאפייני השיח מונחה גננת עם ילד.
  מן ממצאי המחקר עולה שבתהליך ההכשרה מחייב גם שהמכשירים יקיימו שיח-אישי ורפלקטיבי המקדמים למידה חברתית רגשית עם פרחי-הוראה. התהליך אפשר גם הקשבה לקולם של הילדים ובמקביל לקולן של הסטודנטיות. בהרצאה זו נתמקד בתיאור והבאת דוגמאות מן התהליך הרפלקטיבי של פרחי-הוראה.

  על המרצה
  ד"ר תרצה לוין
  היא ראש תכנית שנה א' וראש התמחות גיל הרך במכללה לחינוך ע"ש מכללת קיי.
  מלמדת וחוקרת תחומי אוריינות התפתחותיים, את הפרספקטיבה של הילדים ואת השיח הדיאלוגי מיטבי בין גננת לילדים.
  שותפה בתהליך מחקרי של קהילה לומדת העוסקת בקידום דיאלוג אישי בעל מאפיינים אותנטיים בין גננות לילדים.
  דינה בן יעיש היא מרצה בהתמחות מתמטיקה, בהתמחות לגיל הרך ומדריכה פדגוגית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע.  מכהנת זו השנה החמישית כראש תוכנית ההכשרה לגן. תחום העניין שלה הוא פיתוח אסטרטגיות חשיבה מתמטיות של ילדים בגיל הצעיר.

 • 10:00-10:45
  תרומת למידה חברתית רגשית להתפתחות העצמי והזהות האישית
  ד"ר תמר אוגד, מנהלת תכנית "צמרות" ומנחת קבוצות של מנהלים ומפקחים במסגרת אבני ראשה-אבני ראשה, המכון למנהיגות בית ספרית
  לתקציר ההרצאה סגירה

  ההרצאה תיבנה מתוך ממצאי מחקר דוקטורט שהסתיים לאחרונה (אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך), ואשר עוסק בהשתקפות תקופת בית הספר בסיפורי חיים של צעירים בני 35-40 והקשר שלה לתפיסת העצמי והזהות האישית שלהם. ממצאי המחקר מראים שהחוויה הבית ספרית של בוגרי בתי ספר בהם הייתה התייחסות משמעותית לצד הרגשי-חברתי הפנימו ערכים אלה ומייחסים חלק זה בזהותם העצמית לחוויה הבית ספרית. לעומתם, בוגרי בתי ספר אשר לא טיפחו צדדים אלה וצמצמו את מטרותיהם למימדים "השכלתיים" בלבד או בעיקר, אינם מייחסים לבית הספר משמעות בנוגע לתפיסת העצמי והזהות האישית שלהם.

  על המרצה
  ד"ר תמר אוגד עובדת כיום באבני ראשה, גרה בכמון שבגליל ותמיד במערכת החינוך – לאורך השנים מורה, נושאת בתפקידים שונים ומנהלת בית ספר. בוגרת "בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית". כעת במסגרת "אבני ראשה" מנהלת את תכנית "צמרות" ומנחת קבוצות של מנהלים ומפקחים.

 • 09:00-09:45
  "חינוך לדעת ללא חינוך של הלב איננו חינוך כלל" (אריסטו) מה זה אומר בשטח ואיך זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בלמידה מרחוק?
  ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש SEL.IL - קידום למידה רגשית-חברתית בישראל, בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה-המרכז הבינתחומי הרצליה
  לתקציר ההרצאה סגירה

  ההרצאה תעסוק בחשיבותה של למידה רגשית-חברתית ברמת התלמידים והתלמידות, צוותי החינוך, ביה"ס כארגון והקהילה בה הוא נמצא.
  ההרצאה תחדד את הנושאים הללו בהקשר של אתגרי התקופה הנוכחית סביב השאלות הבאות:

  • מדוע למידה רגשית-חברתית (Social Emotional Learning – SEL ) רלוונטית היום יותר מתמיד ומה תקופת הקורונה מלמדת אותנו על תרומתם של כישורי SEL ליכולת להתמודד עם אתגרי המשבר?
  • כיצד למידה רגשית-חברתית יכולה לחזק את תחושת השייכות לביה"ס הן כאשר התלמיד.ה נמצא.ת פיזית בביה"ס והן כאשר הוא/היא לומד.ת מרחוק?
  • איך ניתן ליישם את הידע המחקרי-יישומי אודות SEL כדי לבנות מנהיגות המקדמת את ביה"ס כארגון מכיל, בטוח ומצמיח שרלוונטי לעולם המשתנה?

  על המרצה
  ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש SEL.IL – קידום למידה רגשית-חברתית בישראל, בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. מייסדת תכנית אני יכול להצליח – א.י.ל – תכנית מבוססת מחקר לקידום תפקוד לימודי-רגשי-חברתי מגיל הגן ועד התיכון. חברה בוועדה לטיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך, היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

 • 08:40-09:00
  למידה חברתית-רגשית מבוססת מיינדפולנס בהכשרת מורים
  ד"ר אורן ארגז, מרצה בכיר במכללה האקדמית בית ברל-המכללה האקדמית בית ברל
  לתקציר ההרצאה סגירה

  בהרצאה זו אפתח בהצגה קצרה של הקשרים בין התחום של למידה חברתית רגשית לבין תרגול מיינדפולנס – שני שדות שהולכים ומתחברים הן במחקר והן ביישומים בהכשרות מורים. לאחר מכן אתמקד בהסברים מלווי התנסויות קצרות, אשר ימחישו באילו אופנים תרגול מיינדפולנס תומך במודעות עצמית, ניהול עצמי, גישה מיטיבה וקבלת החלטות אחראית בעבודת ההוראה. לסיום אציג קורסים המתמקדים בלמידה חברתית-רגשית מבוססת מיינדפולנס שנלמדים זה מספר שנים במכללה האקדמית בית ברל במסגרת הכשרת מורים, ועדויות של מורות ומורים בהכשרה שלמדו בהם.

  על המרצה
  ד"ר אורן אֶרגז הוא מרצה בכיר במכללה האקדמית בית ברל. הוא מרצה וחוקר בתחום של מיינדפולנס ותרגולי התבוננות בהקשריהם הרחבים לחינוך ולהכשרת מורים ובזיקה ללמידה חברתית רגשית. הוא פרסם מאמרים רבים בעברית ובאנגלית הסוקרים את התחום מנקודות מבט פילוסופיות, פסיכולוגיות ופילוסופיות. מרבית מאמריו מופיעים בלינק זה: https://beitberl.academia.edu/OrenErgas

   

 • 07:45-08:30
  פיתוח פורץ דרך של SEL בפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה
  ד"ר אביבה ברקוביץ'-אוחנה; ד"ר צפריר גולדברג; ד"ר שירי לביא; יפית אורבך; סביון אור-אוניברסיטת חיפה
  לתקציר ההרצאה סגירה

  אוניברסיטת חיפה פועלת בשנים האחרונות לטיפוח וקידום מיומנויות SEL ומיינדפולנס בקרב פרחי הוראה כחלק מתהליך ההכשרה הנורמטיבי. ההרצאה עוסקת באשכול הקורסים וההשתלמות בנושאים אלו באוניברסיטת חיפה.
  המתווה כולל שני קורסי חובה בתעודת הוראה, אשר בשל היותם מקוונים הם מהווים מודל יעיל לקידום וטיפוח נושא זה בתהליך ההכשרה, המאפשר להגיע למספר רב של תלמידים בו זמנית. בקורסים אלו הייתה השקעה מאוד משמעותית בהעברת תוכנית חווייתית בעלת איכות גבוהה, שמטרתם גם להעביר את הלומד חוויה, והם זוכים למשובים מעולים מהסטודנטים.  בהקשר לקורסים המקוונים, נעסוק גם בשיקולים הסותרים העומדים מאחורי מבנה חינוכי זה, במגבלות ובאפשרויות שהוא פותח מבחינה תיאורטית, חינוכית ומחקרית.
  כמו כן, יש סדנא במיינדפולנס, שמאפשרת התנסות חוויתית, מעמיקה בתרגול מיינדפולנס, עם רכישת כלים להבאת המיינדפולנס למרחב הכיתתי. בנוסף, כחלק מתוכנית חוכמת הדעת והלב (שזכתה במענק מטעם משרד החינוך והמל"ג לפתח מודל ליישום מיומנויות המאה ה-21 בבתי ספר יסודיים בישראל), פותחה השתלמות אשר יש לה גיבוי מחקרי, ומתווה השתלמות זה יכול להתאים ליישום בהכשרת מורים.

  יפית אורבך היא מפתחת למידה בקורס MOOC טיפוח סביבה אכפתית ומיטיבה בחינוך, חברה במרכז לחקר וטיפוח רוח האדם (בהקמה).
  סביון אור היא פסיכולוגית בהתמחות חינוכית, דוקטורנטית בפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה בהנחיית פרופ' עפרה מייזלס וד"ר שירי לביא, חברת צוות בתכנית ״חכמת הדעת והלב״ (עוסקת בפיתוח והנחייה של התערבות חברתית-רגשית בבתי ספר יסודיים).
  ד"ר צפריר גולדברג הוא חבר סגל בכיר וראש מסלול ב"א ותעודת הוראה בחוג ללמידה, הוראה והדרכה.

  ד"ר אביבה ברקוביץ'-אוחנה היא חוקרת מוח ותרגולים מדיטטיביים, ראש מסלול המ"א 'חקר החינוך האלטרנטיבי', חברת סגל בכירה בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, והחוג לייעוץ והתפתחות האדם.

  ד"ר שירי לביא היא חברת סגל בכירה בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך באוניברסיטת חיפה, חוקרת בתחום הפסיכולוגיה החיובית בחינוך וחברה בצוות ההיגוי של החטיבה הבינלאומית של פסיכולוגיה חיובית בחינוך. עורכת-חברה (co-editor) של ה Journal of Happiness Studies.

 • 07:00-07:45
  תמיכה בצרכי תלמידים כאמצעי מרכזי לקידום למידה רגשית-חברתית: משמעויות פרקטיות
  פרופ' אבי עשור, פרופסור אמריטוס במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון-אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  לתקציר ההרצאה סגירה

  ההרצאה תציג תפיסה חדשנית, לפיה המשאב המרכזי אשר מקדם למידה רגשית-חברתית של תלמידים (ומורים) הוא חוויות של סיפוק צרכים בקשר, שייכות, ומסוגלות, באוטונומיה, ובגיבוש מצפן פנימי ערכי. התפיסה מבוססת על מחקר ויישומים עדכניים בתחום המוטיבציה וההתקשרות, אשר עד כה לא נקשרו באופן ישיר לנושא של למידה רגשית – חברתית.
  החלק הראשון של ההרצאה יציג בקצרה מרכיבים חשובים של למידה רגשית-חברתית. בהמשך נתמקד במספר פרקטיקות מורה מרכזיות התומכות בצרכי תלמידים, ונראה כיצד כל אחת מהן תורמת למרכיבים השונים של למידה רגשית-חברתית. בחלק האחרון של ההרצאה יודגם איך ניתן להקנות את הפרקטיקות האלו למורים במסגרת של הכשרת מורים.

  על המרצה
  פרופ' אבי עשור הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון. שימש כראש המסלול לפסיכולוגיה חינוכית שנים רבות. פרסם מאמרים רבים בתחום המוטיבציה ללמידה, הורות וחינוך, והתפתחות רגשית וערכית של ילדים.

 • 06:00-07:00
  שילוב רגשות בהכשרת מורים- מתיאוריה למעשה
  ד"ר היילי רוזנבלום, ראש התכנית להכשרת מטפלים בתנועה במכללה האקדמית וינגייט-המכללה האקדמית בוינגייט
  לתקציר ההרצאה סגירה

  שנים רבות השיח השולט במערכת החינוך מתמקד בהישגים לימודיים, בסטנדרטים פדגוגיים, באחריותיות המורה, בתחרות, בשיווק ועוד. בשיח זה, שרבים רואים כמייצג תפיסות עולם ניאו-ליברליות, נעדר מקומם של הרגשות בתהליך החינוך בבית הספר בכלל ובעבודת המורה בפרט. למותר לציין, כי רגשות שזורים בעולמם המקצועי של המורה והמנהל ומכוונים אותם בעבודתם החינוכית. בהרצאה נציג היבטים תאורטיים ומעשיים.
  בהיבט התאורטי נציג את הספר "רגשות בהכשרת מורים ומנהלי בתי ספר" שנכתב ע"י צוות חשיבה במכון מופ"ת.
  בהיבט המעשי תוצג תכנית "מעגלי הלב" שפותחה בשנים בהן החל הממד הרגשי לשמש מוקד לעניין ולמחקר בתחום הכשרת מורים.

  על המרצה
  ד"ר היילי רוזנבלום
  ראש התכנית להכשרת מטפלים בתנועה במכללה האקדמית וינגייט ואמנות , מקדמת יוזמות ומחקר בינלאומי בתחום רגשות בהכשרה מקצועית . פיתחה תכנית להכשרה מקצועית מבוססת רגשות "מעגלי הלב" המשלבת התפתחות אישית של מורים כבסיס להתפתחות מקצועית.

 • יום ראשון 10-05-2020
 • 18:15-19:30
  הדאגה ל- Well Being של סטודנטים והיערכות האוניברסיטה לימי קורונה – אוניברסיטת DCU, דבלין, אירלנד. (הרצאה באנגלית)
  ד"ר אנה לוגן (Dr. Anna Logan); סנדרה קולן (Assistant Prof. Sandra Cullen); פרופ' אן לוני (Prof. Anne Looney), דיקאן בית הספר לחינוך, Dublin City University, דבלין, אירלנד-Dublin City University
  ההרצאה באנגלית
  לתקציר ההרצאה סגירה

  Outline

  On March 12th last, the government announced the complete shut-down of all schools, colleges and early childhood settings from Monday 16th March. Four days after the announcement, Dublin City University began its current adventure of online teaching and assessment, using a range of tools, ranging from video conferencing platforms, to our own Moodle based VLE having spent  four days 'preparing' for all academic, professional and operations staff and all students to engage and work on line. What was an emergency response became established as a new way of working and all involved have had opportunities to reflect on the many challenges this brought. We will share some of these with you – early observations as we are still in the middle of examinations, focusing in particular on student and staff wellbeing issues that arise not just from working in a new way, but from 'being' with students and with other mediated through screens. The additional anxiety caused by the continued threat of COVID 19 in Ireland, and ongoing severe restrictions highlighted these challenges, have also highlighted the role of Universities in public life.

  Professor Anne Looney is the Executive Dean of Dublin City University’s Institute of Education, Ireland’s largest faculty of education.  From 2001 until 2016 she was the CEO of the National Council for Curriculum and Assessment, the agency responsible for curriculum and assessment for early years, primary and post-primary education in Ireland. She also held the position of Interim CEO at the Higher Education Authority until March 2017.

  A former teacher, she completed her doctoral studies at the Institute of Education in University College London. In 2014/2015 she was Professorial Research Fellow at the Institute for Learning Sciences and Teacher Education, based at Australian Catholic University in Brisbane.

  Her current research interests include assessment policy and practice, curriculum, teacher identity and professional standards for teachers and teaching. She has also published on religious, moral and civic education, and education policy. She has conducted reviews for the OECD on school quality and assessment systems, and is the current President of IPDA – the International Professional Development Association.

  Sandra Cullen is Assistant Professor of Religious Education at Dublin City University specializing in the area of second-level religious education. She previously lectured in Systematic Theology at the Mater Dei Institute of Education, Dublin and was a secondary school teacher of RE and English for 14 years. She teaches modules on the theory and practice of religious education and related disciplines at Undergraduate, Masters and Doctoral levels. She also supervises PhD research in a wide variety of questions pertaining to the theory and practice of religious education. Her own research and writing is focussed on developing appropriate forms of religious education for teachers, and developing conversation as a frame for inclusive religious education.

  Sandra is Director of the ICRE (Irish Centre for Religious Education), which supports and coordinates research in RE and contributes to policy development in Church and State approaches to RE. She is a member of the Executive Board of EFTRE (European Forum for Teachers of Religious Education) and serves on the Board of Members of CEIST (Catholic Education an Irish Schools’ Trust) and CESC (Catholic Education Services Committee). In 2019 she was appointed to the Editorial Board of the Journal of Religious Education.

  Sandra’s profile can be accessed at https://www.dcu.ie/human_development/people/sandra-cullen.shtml

  Dr Anna Logan is Associate Dean for Teaching and Learning at the Institute of Education, Dublin City University where she is an Associate Professor in the School of Inclusive and Special Education and a Research Fellow at the Higher Education Research Centre (HERC). Prior to working in higher education, Anna spent almost twenty years working as a teacher in mainstream and special schools. Anna has taught  across seven undergraduate and postgraduate teacher education programmes up to and including doctoral programmes, has supervised over  twenty masters and doctoral research dissertations and received the St. Patrick’s College President’s Award for Excellence in Teaching in 2015. Anna  completed her doctoral research at  Queen’s University Belfast and  has conducted, published and presented research relating to many aspects of inclusion and continuing professional development for special and inclusive education with a particular focus on collaborative, blended and online approaches. Her current research focuses on pedagogy for student engagement and learning in large university classes and on online approaches to assessment. Anna is the Editor of the peer-reviewed Reach Journal of Special Needs Education in Ireland.

   

 • 17:00-18:15
  הרצאת פתיחה על למידה רגשית חברתית והחיבורים להכשרת מורים
  גילי לייבושור, חברת צוות מו"פ תחום ה SEL למידה רגשית-חברתית באבני ראשה, המכון למנהיגות בית ספרית-אבני ראשה, המכון למנהיגות בית ספרית
  לתקציר ההרצאה סגירה

  מהי למידה רגשית חברתית? איך היא קשורה לגילוים החדשים ביותר על מבנה המוח? מה אומר המחקר על האפקטיביות של למידה רגשית חברתית, ואיך מטמיעים אותה באופן אפקטיבי ולא כאפיזודה בעלת השפעה מוגבלת?
  גם אנשים שצועדים את צעדיהם הראשונים בתחום וגם מומחים שמכירים היבטים שונים של הנושא, ימצאו ענין רב וגילויים חדשים בהצגה הבהירה והשיטתית של גילי.

  קצת על המרצה
  גילי לייבושור
  היא פסיכולוגית קלינית, חברת צוות מו"פ תחום ה SEL למידה רגשית-חברתית באבני ראשה, המכון למנהיגות בית ספרית. בוגרת בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית.
  עוסקת בתחום הלמידה החברתית-רגשית מתוך חיבור עמוק לתפיסה כי הטמעתה חשובה ל well-being ושגשוג הפרט אך היא מהווה גם תשתית לחברה אמפתית והוגנת יותר.

   

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן