שירותים וטכנולוגיות

ערוץ המו"פ במכון מופ"ת נותן סל שירותים למכללות להכשרת מורים ולמוסדות אקדמיים אחרים