מו"פ מכון מופ"ת מזמין אתכם ל-Moodle Convention:

האודיסאה של המוודל
מסע של 15 שנה

תכנית חדשה:

הובלת יזמוּת וחדשנות חינוכית
תכנית חד-שנתית - 180 שעות

קהילות הלמידה שלנו

קהילת Open edX
open edX היא קהילת למידה ועשייה, המתרכזת בהיבטים פדגוגיים, טכנולוגיים והפקתיים של יצירת mooc – massive open online courses, ובפיתוח טכנו-פדגוגי של פלטפורמת open edX.
Avanti
Avanti היא קהילת יזמות וחדשנות בחינוך של מכון מופ"ת. היא שמה לה למטרה לחשוף אנשי חינוך ולמידה במוסדות השונים למתודות חדשניות בתחום החינוך, לסביבות עבודה חדשניות.
קהילת Moodle וחדשנות טכנולוגית בלמידה
קהילת moodle וחדשנות טכנולוגית בלמידה במכון מופ"ת קהילה חדשה, וירטואלית בעיקרה שמטרתה לעודד תהליכי למידה משופרים על גבי מערכת moodle שהיא ה-LMS המוביל בקרב מוסדות חינוך.
Moodle
ה-Moodle משמש ארגונים אקדמיים, חינוכיים ועסקיים כמעט ללא תחרות. ניהול המשתמשים נח, הוא מתממשק עם מערכות המנהל של הארגונים וכאמור ארגונים גדולים זקוקים למערכת מסודרת שפותחה בדיוק לצורך כך, להוות פלטפורמה לניהול קורסים מקוונים וגם blended (אתרים "מלווים" שרק חלק מהלמידה נעשית בהם והחלק האחר בכיתה מול המרצה).
Open edX
מערכת ליצירת מערכי לימוד עצמאיים בגישת ה-MOOC, המזמנת מגוון של אפשרויות ליצירת קורסים ללמידה עצמית בכל תחום דעת רצוי
Unicko
מערכת למידה סינכרונית של Unicko הוספה לסל האפשרויות לשימוש והיא מוטמעת כחלק ממוודל 3.1 לאחרונה הפצנו חוברת הדרכה לתפעול מהיר של המערכת לקראת שנת הלימודים העומדת להתחיל המדריך המהיר ל- Unicko
Office 365
מערכת ענן נרחבת המכילה שירותים רבים עבור איש הסגל או הסטודנט. למערכת סט של כלים ושירותים לפעילות תקשורת, לארגון ולעריכת המידע האישי-דיגיטלי וכן סט של כלים ושירותים ארגוניים ליצירת מרחב פעילות שיתופית ומשתפת בין קבוצות שונות, ברמות שונות: קבוצה, קורס, קבוצות בקורסים או בפרויקטים שונים, כלל המכללה ועוד.

סיורי הדגמות, מידע וקהילה

מפגשים קהילתיים ובארגונים בתיאום וארגון מראש ללמידה בשטח על יישום ותהליכי שילוב טכנולוגיה בחינוך

Moodle

כלי ניהול למידה מאפשר קשת נרחבה של פעילויות בידי המרצים בקורסים.
החל מצריכת מידע ועד פעילות נרחבת בתחומי דעת שונים בעזרת מגוון רחב של אמצעים בתוך המערכת וכאלה המתחברים אליה.

Open edX

המערכת ליצירת מערכי לימוד עצמאיים בגישת ה- MOOC. מגוון של אפשריות יצירת קורסים ללמידה עצמית בכל תחום דעת רצוי
קורסים והשתלמויות לחשיפה הן למערכת ולאפשרות יצירת קורסים והן לתפיסות של תכנון קורסים המוניים .

סדנאות יישום

פנים/חוץ (ניידות). קורסים המשלבים תחומים שונים של טכנולוגיה ולמידה . פעילות שהיא פנים כיתה וחוץ כיתה המתאימים ללמידה מול מחשבים ו/או למידה ניידת משולבת עזרים שונים <גישת BYOD>.

מהמשחק ועד המשחוק

גורם עולה בשנים האחרונות הוא עולם המשחקים. החיבור של המשחק והמשחוק בעולם החינוך הולך ותופס מקום בהבנה כי בדרך זו ניתן ללמוד למידה משמעותית.
המכשור הנייד - טלפונים חכמים ומחשבי לוח - מאפשר לנו נגישות למשחקים בכל מקום ובכל זמן
קורסים המאפשרים חשיפה לעולם ולמושגים. כלי משחק שונים המאפשרים פעילויות אישיות וקבוצתיות חברתיות.
הן במרחב הכיתתי והן במרחב הפתוח באמצעות כלים ניידים כאפשרות של שילוב הנושא בתוך שגרת הלימוד ותחומי הדעת אותו הם מלמדים

Uniko

מערכות למידה סינכרוניות מאפשרות להרחיב את מרחב הזמן והמקום ללמידה והנחיה. ניתן לעשות זאת כחלק מקורס או קורס מלא או מפגש לטובת הצגת נושא. ללמד באופן כזה מצריך לא רק ידע לתפעל את המערכת אלא גם דגשים שונים מהוראה פרונטלית

מטרות הערוץ

מטרת הערוץ היא לפתח, לרכז ולהפיץ מומחיות בחדשנות פדגוגית ובשילוב מושכל של טכנולוגיה בחינוך בכלל ובתחום הכשרת המורים בפרט. לשם כך פועל הערוץ בכמה מישורים:

- ניתוח, זיהוי והבנה של צורכי השטח והתאמת המוצרים והשירותים הטכנולוגיים שמספק מכון מופ"ת.
- איתור ו"ייבוא" מוצרים ושירותים טכנולוגיים מהעולם שיכולים לקדם את מערכת הכשרת המורים והמכללות .(top down)
- זיהוי יוזמות מקומיות בשטח, הרחבתן, שדרוגן והפצתן במערכת ההכשרה .(bottom up)
- הדרכה, הטמעה והפצה של חדשנות פדגוגית.