לומדים מרחוק מרגישים קרוב

פעילויות שהתקיימו:

מפגשים מרתקים ומלמדים בנושאים מגוונים הנוגעים לעולם הקהילות המקוונת! 
לעיון במצגות והקלטות השבוע לחצו כאן

יום זה מציג את המודל לקישור בין-תרבותי של מרכז TEC, ואת הרשת החברתית הרב-תרבותית הפועלת בשפות שונות. הוצג אף רב תרבותיות בראי הקולנוע, והתקיים דיון בנושא ההתייחסות לשונות בתקופת הקורונה. נתנסה בדיאלוג רב-תרבותי, בסדנאות העוסקות בסטיגמות ודעות קדומות ונדון בהיבט המשפטי והפרקטי. לעיון במצגות והקלטות יום הלמידה לחצו כאן

משבר הקורונה חשף את אי-השוויון המעמדי, האתני והלאומי בישראל, ובהיבטים רבים ייתכן כי אף הרחיב אותו. אחד ממאפייניה המרכזיים של מערכת החינוך הישראלית הוא אי-שוויון זה. הפערים בין הקבוצות השונות בישראל מקבלים ביטוי באופן הקצאות המשאבים של הממשלה, בהוצאות הפרטיות של חינוך, במבחני ההישגים הארציים והבין-לאומיים, בקיומם של מסלולי חינוך נפרדים לאוכלוסיות תלמידים שונות ועוד (נייר עמדה "משבר הקורונה והשפעתו על מערכת החינוך הישראלית", 2020). לעיון במצגות והקלטות יום הלמידה לחצו כאן

 לעיון במצגות והקלטות הפעילויות שהתקיימו לחצו כאן

למידה און-ליין של סוגיות בהנחיית מורים

הדרכות מקוונות

הוראה מקוונת

כלים מתוקשבים