על הקהילה

קהילה מתפתחת של ערוץ המו"פ המתמקדת בחדשנות וטכנולוגיה בלמידה.
מקום עבור מובילי תקשוב, מנהלי מערכות מידע, רכזי תקשוב וכל מי שנוגע בטכנולוגיה בלמידה וחינוך.
מטרתה – חשיבה ופיתוח תהליכי הדרכה ולמידה משולבי טכנולוגיה דיגיטלית
ערוץ המו"פ מספק מגוון פלטפורמות וכלים לניהול למידה ופעילות דיגיטלית.
בקהילה בפייסבוק ובמפגשים אנו נשים דגש על המערכות הליבה של מערכות הלמידה במכללות:
Moodle – מערכת מרכזית לניהול למידה
Unicko  – מערכת למידה ומפגשים סינכרוניים
ומגוון של תוספות וכלים פתוחים לשילוב במהלך למידה בקורסים והשתלמויות
בקרוב יתקיים מפגשי קהילה בנושא טכנולוגיות למידה ויישומן במכללות השונות
חשיבה משותפת ורשמים מהשטח – פרטים יפורסמו

פעילויות הקהילה ומידע נוסף